Clìnica Dental Barcelona Sanz&Pancko
932 469 043

El teu dentista de confiança

¿Per què Sanz Pancko Dental és una molt bona opció si necessites un dentista a Barcelona?

El teu dentista de confiança - Clínica Dental Sanz&Pancko Barcelona
 1. 1- Els propietaris de Sanz Pancko Dental són Odontòlegs i, per tant, la salut bucodental del pacient és la nostra prioritat, passant per sobre dels interessos econòmics.
 2. 2- Tenim un gran equip multidisciplinar amb una àmplia experiència i formació.
 3. 3- Preus ajustats tenint en compte la qualitat dels materials i la formació dels dentistes.
 4. 4- Ni exigim, ni aconsellem el pagament per avançat de tot el tractament. El pacient paga a mesura que es realitza el tractament.
 5. 5- No treballem amb mútues, per tant, no estem obligats a oferir tractaments segons la política de preus de l’asseguradora (per exemple higienes sense cost), garantint d’aquesta manera la qualitat del servei.
 6. 6- No forcem a firmar pressupostos inmediatament per promocions temporals, és més, aconsellem que el pacient es pensi la seva decisió el temps que sigui necessari.
 7. 7- Les excel.lents opinions dels nostres pacients i el fet que ens recomanin als seus familiars i amics. Confirmant d’aquesta manera que Sanz Pancko Dental és una molt bona opció si necessites un dentista a Barcelona.

Ortodòncia

“Aconseguiràs el millor dels teus somriures”

 • Millora l’estètica i l’ajustament de la mossegada
 • Utilitzem les tècniques més actuals
 • Utilitzem les tècniques més discretes

Els problemes de malposició dentària són molt freqüents. Més d’un 20% de la població pateix alguna desviació en la seva mossegada. D’acord amb el diagnòstic realitzat, el nostre ortodoncista desenvoluparà un pla de tractament adequat a les teves necessitats. A la Clínica Dental Barcelona utilitzem les últimes tecnologies per aconseguir que gaudeixis del millor dels teus somriures.

A part dels brackets metàl•lics clàssics, també disposem de:

 • Ortodòncia amb brackets estètics ceràmics: En ser del mateix color que la dents, aconsegueixen passar més desapercebuts. El seu material ceràmic manté el color durant el tractament, afavorint-ne l’estètica i discreció.
 • Ortodòncia amb brackets linguals: Tant el bracket com el filferro queden amagats a la cara interior de les dents augmentant l’estètica i discreció.
 • Ortodòncia amb el sistema Invisalign: Sense brackets ni filferros, utilitzem fèrules transparents imperceptibles per corregir l’alineació de les dents. És la nostra tècnica més discreta.

Si vols ampliar la informació sobre aquest tipus de tractaments consulta Ortodòncia discreta per a totes les edats.

Pròtesis i oclusió

“Recuperi el seu somriure i mastegui sense problemes”

 • Pròtesi/Dents en un dia
 • Pròtesi/Dents adaptades a les necessitats del pacient

Pròtesi dental

Perdem dents per diferents causes, ja sigui per càries, malaltia periodontal, desgast o traumatismes. La seva pèrdua es produeix per diverses causes:

 • L’os on s’allotjava la dent tendeix a reabsorbir-se.
 • Les dents veïnes de la dent perduda solen moure’s cap a l’espai buit. Les alteracions en la posició de les dents pot produir lesions a l’articulació mandibular.
 • En moure’s, les dents veïnes deixen d’estar en contacte entre elles i s’empaqueten aliments, causant càries en aquestes peces o inflamació de la geniva.
  En faltar algunes dents, les romanents han de treballar més.

Per tot això, és molt important la seva reposició mitjançant pròtesis.
Les pròtesis poden ser unitàries (substituir una sola dent), parcials (substituir diverses dents) o completes (Substituir totes les dents).
Així mateix, poden ser:

 • Amovibles (de treure i posar): Esquelètic i pròtesis parcials o completes
 • Fixa: El pacient no se la pot treure i es recolza sobre les dents romanents (ponts) o sobre implants.

Tipus de pròtesi sobre implants

Existeixen diferents maneres de reposar les dents que falten amb implants. Són pròtesis que poden ser desmuntades per l’odontòleg però són fixes pel pacient.

 1. Corones unitàries: Quan només falta una dent; l’implant substitueix a l’arrel i es col•loca una corona de metall-ceràmica sobre el mateix.
 2. Ponts sobre implants: Per substituir un tram de diverses dents es col•loquen menys implants de les dents que falten, i sobre ells, es realitza un pont de metall-ceràmica (diverses corones unides) o de zirconi (més estètic).
 3. Pròtesi d’arcada completa: Quan falten totes les dents d’una o d’ambdues arcades. El tractament a realitzar és una mica més complex, ja que s’han de determinar una sèries de paràmetres funcionals i estètics que permetin recuperar l’aspecte normal a una persona edèntula. Segons el cas, es podrà rehabilitar al pacient amb tres tipus de pròtesis.
  1. Pròtesi de metall-ceràmica o de ceròmers: S’utilitza en aquells casos en els que no es requereix un suport labial important.
  2. Pròtesi híbrida: Aquesta consisteix en una estructura metàl•lica a modus “d’ànima o esquelet” sobre la qual aniran les dents i la geniva de resina. Aquest tipus de pròtesi està especialment indicada quan es dóna una reabsorció del maxil•lar superior o inferior necessitem donar-los-hi suport labial. També està indicada en aquells casos que volem evitar que es vegin unes dents excessivament llargues.
  3. Sobredentadura: Està indicada en aquells casos en que l’atròfia del maxil•lar és tan important que la substitució del mateix no permeti la correcta higiene de la pròtesi. També s’utilitzarà quan el nombre d’implants que es poden col•locar no permeti una altra solució. Aquest tipus de pròtesi, a diferència de les anteriors, és amovible (de treure i posar) i serveix per substituir totes o pràcticament totes les dents d’una arcada. Es col•loquen de 2 a 4 implants i sobre d’aquests una barra colada que ajuda a subjectar la dentadura de resina. En altres ocasions, en lloc d’una barra metàl•lica, es col•loca un ancoratge individualment sobre cada implant x subjectar la dentadura.

Mètodes de fabricació de la pròtesi sobre implants

Les estructures metàl•liques que es col•loqui sobre els implants i que suporten la pròtesi tenen una importància fonamental a l’hora de garantir els resultats a llarg termini de les mateixes. Les estructures han de descansar sobre els implants sense transmetre tensions en els mateixos. Per tal d’aconseguir aquesta objectiu, estem aplicant la tecnologia CAD/CAM, que ens permet dissenyar i fabricar les estructures mitjançant ordinadors i aconseguint així uns ajustaments que es mesuren en micres.

Càrrega immediata o dents en un sol dia

L’evolució en els coneixements en implantologia ha permès que en l’actualitat, en gran quantitat de casos múltiples o unitaris, sigui possible la col•locació de la pròtesi el mateix dia de la intervenció, la qual cosa té avantatges evidents x a la comoditat del pacient, evitant-li així, passar per un període d’invalidesa funcional i problemes d’estètica.

Oclusió-Bruxisme

Si vostè es desperta amb un mal de cap difós o amb sensibilitat a les dents podria estar dins del nombrós grup de persones que estreny les dents durant la nit.
Degut a aquest fenomen, que es desenvolupa per general durant les hores de son, gran part de les persones no s’adonen d’aquest desordre anomenat bruxisme.
El bruxisme, pot causar problemes de manera directa o indirecta. Les dents poden fer mal i fins i tot tenir mobilitat. Les persones que bruxen lateralment, desgasten les seves dents produint unes superfícies planes i zones de l’esmalt sense recolzament, les quals es poden fracturar amb facilitat.
Existeixen nombrosos factors emocionals i físics que contribueixen a desenvolupar aquesta activitat neuromuscular. Alguns d’aquests factors, són, l’estrès, els desordres de la son, mossegades inestables, malposicions dentàries o l’absència de dents.
Un tractament efectiu per evitar-ne les conseqüències consisteix en la utilització d’un protector dental anomenat placa o fèrula de descàrrega. Aquest protector evita que les dents superiors i inferiors entrin en contacte entre sí durant els períodes de bruxisme nocturn.

Odontologia conservadora

“Arreglem les dents danyades en totes les seves fases”

 • La prevenció és el millor tractament
 • Prioritzem la conservació de les seves dents
 • Tractaments mínimament invasius

L’objectiu de l’odontologia conservadora és arreglar les dents danyades per càries, fractures, traumatismes o erosions en totes les seves fases mitjançant la seva reconstrucció. El tractament es basa en eliminar els teixits afectats i en la seva posterior reconstrucció.

Les càries

És un procés destructiu de la dent. En un principi no presenta símptomes, però a mesura que avança i es va aproximant al nervi, provoca sensibilitat al fred. Posteriorment, també a la calor i acaba transformant-se en dolor. Si el nervi no ha quedat afectat, el tractament corresponent és una obturació o reconstrucció depenent de la magnitud de la càries.

Endodòncia

L’endodòncia és un tractament que consisteix en extreure el nervi (polpa) de les dents. La causa més freqüent que origina la necessitat d’una endodòncia és la càries, tot i que poden existir altres causes com el traumatisme dentari, desgasts severs o infeccions periodontals. La inflamació del nervi (pulpitis), causa dolor. Si no aturem el procés, el nervi mor i posteriorment s’infecta, arribant també a infectar el lligament i l’os que envolten la dent (periodontitis apical).

Cirurgia i implants

“La falta de dents té solució”

 • La falta de dents té solució
 • Realitzem tot el procés, des del diagnòstic fins a la conclusió dels cas
 • Amb aquestes tècniques reduïm el nombre de visites a la clínica
 • Minimitzem les molèsties postoperatòries
 • Es pot sentir en les mans dels millors professionals

Implants

Els implants, són unes peces de titani, que es col•loquen a l’os amb una rosca al seu interior per cargolar el pilar que suportarà la futura dent. Proporcionen una solució permanent davant la pèrdua de dents. Les noves dents es veuen i se senten com a dents pròpies. Millora l’autoimatge, la parla, la comoditat i la facilitat de menjar respecte altres mesures com les dentadures completes (postisses).

Avantatges dels implants

 1. L’implant dental substitueix a l’arrel de la dent
 2. Per col•locar la peça absent, no sobrecarreguem ni rebaixem (tallem) les dents adjacents (principal inconvenient dels ponts sobre dents naturals).
 3. Evitem que les dents de la mateixa arcada “tinguin un efecte migratori” i s’inclinin cap a l’espai sense dent.
 4. Evitem que les dents de l’arcada contrària se sobresurtin del nivell i es dirigeixin cap al forat.

Segons el protocol utilitzat, a aquest implant se li pot col•locar una dent en diferents temps, segons estigui indicat en cada cas:

 • Càrrega immediata o dents en un dia: La /les dents es col•loquen el mateix dia que el /els implants.
 • Càrrega diferida: Segons el protocol, entre els 3 i 6 mesos.

Cirurgia d’implants mínimament invasiva guiada per tac (Nobel Guide)

Descobreixi avenços com la cirurgia guiada mínimament invasiva i dents en un dia.

Aquest nou mètode que consisteix en la col•locació de diversos implants amb una tècnica mínimament invasiva en un temps molt reduït. Gràcies a les noves tecnologies informàtiques i radiològiques, podem visualitzar perfectament el maxil•lar i planificar la col•locació dels implants amb més seguretat i precisió.
Els implants es col•loquen sense haver de suturar la geniva.
Amb aquesta tècnica, reduïm la inflamació i aconseguim que el temps total des de que es comencen a insertar els implants fins a la col•locació de les dents fixes sigui d’una hora. La col•locació de la pròtesis i implants es realitza en una mateixa sessió reduint així el nombre de visites.

Càrrega immediata o dents en un dia

L’evolució en els coneixements en implantologia, ha permès que en l’actualitat, en gran part dels casos sigui possible, el mateix dia de la intervenció, la col•locació de pròtesis (dents) immediates, la qual cosa té avantatges evidents per la comoditat del pacient.

Cirurgia maxil•lofacial

La cirurgia maxil•lofacial, és l’especialitat que s’encarrega de diagnosticar i corregir mitjançant tècniques quirúrgiques els trastorns o malalties de la boca, maxil•lars, cara i coll, deformitats dentofacials i reconstruir els maxil•lars, ja sigui per motius protèsics, traumàtics o estètics.

Cirurgia ortognàtica

Una ciència interdisciplinària en la que el cirurgia maxil•lofacial i l’ortodoncista treballen en equip i corregeixen defectes majors que afecten a la posició dentària i òssia dels maxil•lars.

Estètica gingival

Per posseir un somriure agradable l’aspecte de la geniva resulta tan important com el de la dent. En ocasions malgrat tenir unes dents boniques i atractius el conjunt global del somriure no és el desitjat a causa de l’existència d’alteracions en la forma o contorn de la geniva.

L’aspecte de la geniva pot veure’s deteriorat a causa de:

 • Estetica gingival asimetria - Clínica Dental Sanz&Pancko Barcelona Asimetria gingival: Ens trobem amb somriures asimètrics tant a nivell de forma de les dents com en les genives. Aquesta falta d’harmonia es pot corregir amb ortodòncia, amb *carillas de porcellana , amb un procediment anomenat allargament de corona o amb una combinació d’aquests tractaments.
 • Estética gingival abanicamiento - Clínica Dental Sanz&Pancko Barcelona Periodontitis que pot causar:
  • Una separació de les dents o un ventall de dents del grup frontal superior.
  • Pèrdua de geniva entre les dents i aparició dels *antiestéticos espais denominats triangles negres.
 • Estética gingival recesiones generalizadas - Clínica Dental Sanz&Pancko Barcelona Genives retraides: la retracció de genives pot ser causada per un raspallat agressiu, un tractament d’ortodòncia, malaltia *periodontal o *piorrea i el seu tractament. La retracció de les genives allarga les dents, crea asimetries, exposa l’arrel de la dent sent està mes groguenca i més propensa a patir càries i sensibilitat *dentaria.
 • Estética gingival sonrisa gingival - Clínica Dental Sanz&Pancko Barcelona Somriure gingival: un somriure harmoniós mostra la totalitat de les dents i 0,5-1,5mm de geniva. En alguns casos aquest patró no es presenta i es mostra un excés de geniva al somriure. El somriure gingival pot ser deguda per:o defecte de l’erupció de les dents (erupció passiva alterada)o medicaments que fan créixer la geniva d’una manera *descontrolada.o Inflamació de genives per raspallat incorrecte, tractaments d’ortodòncia o *respiradores bucals.
 • Estética gingival tratamientos - Clínica Dental Sanz&Pancko Barcelona Absència *dentaria i perduda de la geniva que envolta la dent. La geniva té un fistonat i volum molt característic que està en harmonia amb la corona de la dent. Quan extraiem una dent, l’os i la geniva que envolten la dent perden la meitat del volum en menys d’un any. Aquesta pèrdua de volum trenca la naturalitat d’un somriure.

El tractament de l’estètica gingival es realitza mitjançant tècniques regeneratives (addició) o *resectivas (eliminació). Si tractem un cas on hi ha un excés de geniva es realitza un procediment d’allargament coronari que modela la geniva fins a aconseguir un somriure harmoniós i simètrica. Si tractem asimetria de la geniva o una retracció de les genives la solució és mitjançant empelts de geniva. No tots els casos estan indicats per rebre tractament amb empelts de geniva. Es requereix un estudi exhaustiu del cas i saber *cuales són els objectius del *cubrimiento.

Malalties periodontals

Malalties periodontals

La periodoncia és l’especialitat de la ododontologia que es dedica a la salut de les genives.

El *periodonto es refereix a les estructures de suport de la dent conformades pel lligament *periodontal, os i geniva. Unes genives sanes sostenen les dents a la boca permetent realitzar la seva funció. Una geniva completament sana es caracteritza per ser de color rosa coral, cobrir per complet l’arrel de la dent i absència de sagnat en raspallar-se.

Les genives inflamades i el dolor de genives poden indicar la presència d’una de les malalties de la geniva: gingivitis o periodontitis. Ambdues són causades per l’acumulo de la placa bacteriana en la unió de la geniva amb la dent.

Diagrama del diente - Clínica Dental Sanz&Pancko Barcelona encia sana - Clínica Dental Sanz&Pancko Barcelona

La placa bacteriana està formada per bacteris acumulats a causa d’un incorrecte raspallat. Amb el temps, aquests bacteris juntament amb la saliva formen el carrall o càlcul. La placa bacteriana és la principal causa de les malalties de les genives. El tabac, la genètica, les malalties del cor, artritis, diabetis, *stress, certs medicaments, mala nutrició i obesitat també són altres factors.

Enfermedad Periodontal - Encías Inflamadas - Clínica Dental Sanz&Pancko Barcelona

La gingivitis és una inflamació i sagnat de la geniva sense afectar l’os. Afecta a la majoria de la població.

La periodontitis, comunament coneguda com “piorrea”, ocorre quan hi ha destrucció de les genives i os que suporten la dent. Ocorre en un 50 % de la població major de 30 anys. Si no és tractada a temps pot ocasionar la pèrdua de les dents.

SIGNES I SÍMPTOMES MÉS COMUNS DE LA MALALTIA *PERIODONTAL

 • Mobilitat en les dents: quan la pèrdua òssia és molt important les dents es mouen i poden perdre’s.
 • Genives inflamades i vermelles: 
és un dels signes més freqüents en les malalties *periodontales.
 • Sagnat de les genives: les genives inflamades sagnen. El frec del menjar, raspall o fil dental amb la geniva activa el sagnat de les genives.
 • Sensibilitat dental: la malaltia *periodontal causa una exposició de les arrels de les dents sent les dents més sensibles al fred.
 • Flegmó geniva:
les zones amb major malaltia poden infectar-se d’una manera severa creant un flegmó bucal. Els *flemónes en la geniva solen ocórrer en els queixals. Un flegmó de queixals és molt dolorós i requereix un tractament urgent.
 • Dolor de genives: 
En general, la periodontitis no dol, però hi ha algun tipus de malaltia *periodontal, com la *gingivitis *necrotizante, que causa dolor i sagnat abundant de les genives.
 • Malament sabor de boca o mal alè: 
El mal alè pot venir de les dents o genives, però el normal és que tingui a veure amb uns bacteris que colonitzen la part posterior de la llengua
 • Retracció de les genives (dents més llargues)
. Es deu a la destrucció de l’os que suporta la geniva i normalment ve acompanyat amb un augment de la sensibilitat dental.
 • Separació de les dents i pèrdua de geniva entre ells. Normalment ocorre en les dents *anterosuperiores apareixent els *antiesteticos espais denominats triangles negres.
 • Taques negres o verds en la unió de la dent amb la geniva. És el carrall o calculo que se sol acumular en aquesta zona.
 • Per determinar el diagnòstic de la malaltia és necessari realitzar un avaluació exhaustiva del cas. L’acadèmia americana de *periodoncia recomana explorar una sèrie de paràmetres per establir un diagnostico precís.

  El Dr Sanz és especialista en periodoncia de la clínica dental i com a membre actiu de l’acadèmia americana segueixen les pautes marcades per aquesta organització. S’avalua d’una manera conjunyeix les dents, quantitat i qualitat de placa bacteriana, genives, mossegada, estructura òssia i factors de risc. Per a això és necessari:

 • Radiografies: seriada radiogràfica
 • Periodontograma o també anomenat *sondeig diagnòstic
 • Índex de placa i gingival

El tractament *periodontal tens diverses fases:

 • Ensenyament d’higiene oral o el que és el mateix, aconseguir un raspallat correcte del pacient. Amb això, controlem l’acumulo de placa bacteriana.
 • Raspat i allisat radicular, curetajes per quadrants. Consisteix en l’eliminació mecànica de la placa bacteriana i carrall. L’objectiu dels curetajes per quadrants és la desinflamació de les genives. Es realitza en diverses sessions.
 • Cirurgia periodontal o cirurgia de la geniva. Té com a objectiu una major eliminació de placa bacteriana, una millora de la higiene i una regeneració dels teixits de suport perduts mitjançant l’ús de biomaterial

Ortodòncia Invisalign

Ortodòncia invisible Invisalign ®.

L’ortodòncia invisible és l’alternativa a l’ortodòncia convencional i suprimeix la necessitat d’emprar brackets. Consisteix en una sèrie de fèrules pràcticament invisibles i extraïbles que es canvien cada dues setmanes, permetent l’alineació adequada de les dents.

Existeixen diversos sistemes d’alineadors transparents al mercat. El sistema Invisalign ® Barcelona que utilitzem en la nostra clínica dental de Barcelona és l’original i ve avalat pel tractament de més d’1,9 milions de casos al món. Per poder oferir aquest sistema Invisalign ®, el ortodoncista ha d’estar autoritzat mitjançant un certificat emès pel sistema Invisalign ®. Tots els nostres tractaments d’ortodòncia invisible gaudeixen del certificat de qualitat que garanteix l’ús d’aquest tipus de sistema.(http://www.invisalign.es)

Ortodòncia Estètica

Ortodòncia estètica i/o ràpida amb brackets estètics i/o brackets autoligables. Els brackets transparents o brackets de safir ens donen l’estètica sempre desitjada en un tractament d’ortodòncia. La tecnologia amb brackets autoligables ens permet el desplaçament de les dents més ràpidament i amb menys ajustos. Un dels sistemes autoligables utilitzats en la clínica és l’ortodòncia Damon® mitjançant l’ús de brackets Damon® (http://www.damonbraces.es)

Empastaments Estètics

Empastaments dentals i reconstruccions estètiques/caretes de composite.

Apliquem la més alta nanotecnologia Tetric EvoCeram®. Es tracta d’un empastament estètic format per un composite universal, nano híbrid i fotopolimerizable per a l’elaboració de restauracions habituals d’alta qualitat a la regió anterior i posterior. (www.ivoclarvivadent.es)

Caretes de Porcellana

Fundes dentals i caretess dentals.

Para les fundes dentals estètiques disposem de corones de zirconio. Estan realitzades amb materials ceràmics biocompatibles amb la cavitat bucal. L’alta transparència de les fundes de zirconio així com la possibilitat d’acolorir-la amb la tonalitat individual de la dent del pacient, dota a la pròtesi dental d’un aspecte estètic agradable i idèntic a la dent natural. A causa del color clar de la funda de zirconio no apareix una pigmentació negra en el marge gingival quan es produeix la retracció de la geniva condicionada per l’edat, com succeeix freqüentment en el cas de les corones metall ceràmica.

La tecnologia cad cam dental permet la realització de protesis de zirconio on les preparacions protèsicas són escanejades, processades i fabricades mitjançant una mecanització assistida per ordinador. Segons les necessitats del cas les dos sistemes de cad-cam utilitzats en la clínica són:

Caretes de porcellana

Les caretes o facetes de porcellana són restauracions que cobreixen tota la cara frontal de la dent, generalment emprades en el sector anterior, la finalitat del qual és gairebé sempre estètica. Les caretes de porcellana són tractaments personalitzats i es realitzen d’una manera artesanal en els laboratoris protèsics. El factor humà i artístic és clau per aconseguir un somriure natural, per això col·laboren amb nosaltres protèsics especialistes de reconegut prestigi i àmplia experiència.

Certified-American-Board-of-Orthodontics - Dentist in Barcelona Sanz & Pancko
American-Board-of-Periodontics - Clinica Dental Barcelona Sanz & Pancko
invisalign - English Speaker Dentist in Barcelona Sanz & Pancko
Phibo - Dental Clinic in Barcelona Sanz & Pancko
BioHorizon - Dentist in Barcelona Sanz & Pancko
BioHorizon - Dentist in Barcelona Sanz & Pancko
Clinica Dental Barcelona - Dentist Barcelona Sanz&Pancko
Clinica Dental a Barcelona Sanz&Pancko - Copyright © 2015
C/ Rogent 40-42 baixos 2
08026 Barcelona
+34 932 469 043
info@clinicadentalsyp.com