• Español
 • English
Clìnica Dental Barcelona Sanz&Pancko
932 469 043

Cirurgia i implants

“La falta de dents té solució”

 • La falta de dents té solució
 • Realitzem tot el procés, des del diagnòstic fins a la conclusió dels cas
 • Amb aquestes tècniques reduïm el nombre de visites a la clínica
 • Minimitzem les molèsties postoperatòries
 • Es pot sentir en les mans dels millors professionals

Implants

Els implants, són unes peces de titani, que es col•loquen a l’os amb una rosca al seu interior per cargolar el pilar que suportarà la futura dent. Proporcionen una solució permanent davant la pèrdua de dents. Les noves dents es veuen i se senten com a dents pròpies. Millora l’autoimatge, la parla, la comoditat i la facilitat de menjar respecte altres mesures com les dentadures completes (postisses).

Avantatges dels implants

 1. L’implant dental substitueix a l’arrel de la dent
 2. Per col•locar la peça absent, no sobrecarreguem ni rebaixem (tallem) les dents adjacents (principal inconvenient dels ponts sobre dents naturals).
 3. Evitem que les dents de la mateixa arcada “tinguin un efecte migratori” i s’inclinin cap a l’espai sense dent.
 4. Evitem que les dents de l’arcada contrària se sobresurtin del nivell i es dirigeixin cap al forat.

Segons el protocol utilitzat, a aquest implant se li pot col•locar una dent en diferents temps, segons estigui indicat en cada cas:

 • Càrrega immediata o dents en un dia: La /les dents es col•loquen el mateix dia que el /els implants.
 • Càrrega diferida: Segons el protocol, entre els 3 i 6 mesos.

Cirurgia d’implants mínimament invasiva guiada per tac (Nobel Guide)

Descobreixi avenços com la cirurgia guiada mínimament invasiva i dents en un dia.

Aquest nou mètode que consisteix en la col•locació de diversos implants amb una tècnica mínimament invasiva en un temps molt reduït. Gràcies a les noves tecnologies informàtiques i radiològiques, podem visualitzar perfectament el maxil•lar i planificar la col•locació dels implants amb més seguretat i precisió.
Els implants es col•loquen sense haver de suturar la geniva.
Amb aquesta tècnica, reduïm la inflamació i aconseguim que el temps total des de que es comencen a insertar els implants fins a la col•locació de les dents fixes sigui d’una hora. La col•locació de la pròtesis i implants es realitza en una mateixa sessió reduint així el nombre de visites.

Càrrega immediata o dents en un dia

L’evolució en els coneixements en implantologia, ha permès que en l’actualitat, en gran part dels casos sigui possible, el mateix dia de la intervenció, la col•locació de pròtesis (dents) immediates, la qual cosa té avantatges evidents per la comoditat del pacient.

Cirurgia maxil•lofacial

La cirurgia maxil•lofacial, és l’especialitat que s’encarrega de diagnosticar i corregir mitjançant tècniques quirúrgiques els trastorns o malalties de la boca, maxil•lars, cara i coll, deformitats dentofacials i reconstruir els maxil•lars, ja sigui per motius protèsics, traumàtics o estètics.

Cirurgia ortognàtica

Una ciència interdisciplinària en la que el cirurgia maxil•lofacial i l’ortodoncista treballen en equip i corregeixen defectes majors que afecten a la posició dentària i òssia dels maxil•lars.

Certified-American-Board-of-Orthodontics - Dentist in Barcelona Sanz & Pancko
American-Board-of-Periodontics - Clinica Dental Barcelona Sanz & Pancko
invisalign - English Speaker Dentist in Barcelona Sanz & Pancko
Phibo - Dental Clinic in Barcelona Sanz & Pancko
BioHorizon - Dentist in Barcelona Sanz & Pancko
BioHorizon - Dentist in Barcelona Sanz & Pancko
Clinica Dental Barcelona - Dentist Barcelona Sanz&Pancko
Clinica Dental a Barcelona Sanz&Pancko - Copyright © 2015
C/ Rogent 40-42 baixos 2
08026 Barcelona
+34 932 469 043
info@clinicadentalsyp.com