• Español
 • English
Clìnica Dental Barcelona Sanz&Pancko
932 469 043

Pròtesis i oclusió

“Recuperi el seu somriure i mastegui sense problemes”

 • Pròtesi/Dents en un dia
 • Pròtesi/Dents adaptades a les necessitats del pacient

Pròtesi dental

Perdem dents per diferents causes, ja sigui per càries, malaltia periodontal, desgast o traumatismes. La seva pèrdua es produeix per diverses causes:

 • L’os on s’allotjava la dent tendeix a reabsorbir-se.
 • Les dents veïnes de la dent perduda solen moure’s cap a l’espai buit. Les alteracions en la posició de les dents pot produir lesions a l’articulació mandibular.
 • En moure’s, les dents veïnes deixen d’estar en contacte entre elles i s’empaqueten aliments, causant càries en aquestes peces o inflamació de la geniva.
  En faltar algunes dents, les romanents han de treballar més.

Per tot això, és molt important la seva reposició mitjançant pròtesis.
Les pròtesis poden ser unitàries (substituir una sola dent), parcials (substituir diverses dents) o completes (Substituir totes les dents).
Així mateix, poden ser:

 • Amovibles (de treure i posar): Esquelètic i pròtesis parcials o completes
 • Fixa: El pacient no se la pot treure i es recolza sobre les dents romanents (ponts) o sobre implants.

Tipus de pròtesi sobre implants

Existeixen diferents maneres de reposar les dents que falten amb implants. Són pròtesis que poden ser desmuntades per l’odontòleg però són fixes pel pacient.

 1. Corones unitàries: Quan només falta una dent; l’implant substitueix a l’arrel i es col•loca una corona de metall-ceràmica sobre el mateix.
 2. Ponts sobre implants: Per substituir un tram de diverses dents es col•loquen menys implants de les dents que falten, i sobre ells, es realitza un pont de metall-ceràmica (diverses corones unides) o de zirconi (més estètic).
 3. Pròtesi d’arcada completa: Quan falten totes les dents d’una o d’ambdues arcades. El tractament a realitzar és una mica més complex, ja que s’han de determinar una sèries de paràmetres funcionals i estètics que permetin recuperar l’aspecte normal a una persona edèntula. Segons el cas, es podrà rehabilitar al pacient amb tres tipus de pròtesis.
  1. Pròtesi de metall-ceràmica o de ceròmers: S’utilitza en aquells casos en els que no es requereix un suport labial important.
  2. Pròtesi híbrida: Aquesta consisteix en una estructura metàl•lica a modus “d’ànima o esquelet” sobre la qual aniran les dents i la geniva de resina. Aquest tipus de pròtesi està especialment indicada quan es dóna una reabsorció del maxil•lar superior o inferior necessitem donar-los-hi suport labial. També està indicada en aquells casos que volem evitar que es vegin unes dents excessivament llargues.
  3. Sobredentadura: Està indicada en aquells casos en que l’atròfia del maxil•lar és tan important que la substitució del mateix no permeti la correcta higiene de la pròtesi. També s’utilitzarà quan el nombre d’implants que es poden col•locar no permeti una altra solució. Aquest tipus de pròtesi, a diferència de les anteriors, és amovible (de treure i posar) i serveix per substituir totes o pràcticament totes les dents d’una arcada. Es col•loquen de 2 a 4 implants i sobre d’aquests una barra colada que ajuda a subjectar la dentadura de resina. En altres ocasions, en lloc d’una barra metàl•lica, es col•loca un ancoratge individualment sobre cada implant x subjectar la dentadura.

Mètodes de fabricació de la pròtesi sobre implants

Les estructures metàl•liques que es col•loqui sobre els implants i que suporten la pròtesi tenen una importància fonamental a l’hora de garantir els resultats a llarg termini de les mateixes. Les estructures han de descansar sobre els implants sense transmetre tensions en els mateixos. Per tal d’aconseguir aquesta objectiu, estem aplicant la tecnologia CAD/CAM, que ens permet dissenyar i fabricar les estructures mitjançant ordinadors i aconseguint així uns ajustaments que es mesuren en micres.

Càrrega immediata o dents en un sol dia

L’evolució en els coneixements en implantologia ha permès que en l’actualitat, en gran quantitat de casos múltiples o unitaris, sigui possible la col•locació de la pròtesi el mateix dia de la intervenció, la qual cosa té avantatges evidents x a la comoditat del pacient, evitant-li així, passar per un període d’invalidesa funcional i problemes d’estètica.

Oclusió-Bruxisme

Si vostè es desperta amb un mal de cap difós o amb sensibilitat a les dents podria estar dins del nombrós grup de persones que estreny les dents durant la nit.
Degut a aquest fenomen, que es desenvolupa per general durant les hores de son, gran part de les persones no s’adonen d’aquest desordre anomenat bruxisme.
El bruxisme, pot causar problemes de manera directa o indirecta. Les dents poden fer mal i fins i tot tenir mobilitat. Les persones que bruxen lateralment, desgasten les seves dents produint unes superfícies planes i zones de l’esmalt sense recolzament, les quals es poden fracturar amb facilitat.
Existeixen nombrosos factors emocionals i físics que contribueixen a desenvolupar aquesta activitat neuromuscular. Alguns d’aquests factors, són, l’estrès, els desordres de la son, mossegades inestables, malposicions dentàries o l’absència de dents.
Un tractament efectiu per evitar-ne les conseqüències consisteix en la utilització d’un protector dental anomenat placa o fèrula de descàrrega. Aquest protector evita que les dents superiors i inferiors entrin en contacte entre sí durant els períodes de bruxisme nocturn.

Certified-American-Board-of-Orthodontics - Dentist in Barcelona Sanz & Pancko
American-Board-of-Periodontics - Clinica Dental Barcelona Sanz & Pancko
invisalign - English Speaker Dentist in Barcelona Sanz & Pancko
Phibo - Dental Clinic in Barcelona Sanz & Pancko
BioHorizon - Dentist in Barcelona Sanz & Pancko
BioHorizon - Dentist in Barcelona Sanz & Pancko
Clinica Dental Barcelona - Dentist Barcelona Sanz&Pancko
Clinica Dental a Barcelona Sanz&Pancko - Copyright © 2015
C/ Rogent 40-42 baixos 2
08026 Barcelona
+34 932 469 043
info@clinicadentalsyp.com